متن

پروژه سيمان زابل

محل كارخانه

استان سيستان و بلوچستان  120 كيلومتري جنوب زابل

نوع توليد:

انواع مختلف سيمان پرتلند

ظرفيت:

3300 تن در روز

تاريخ شروع عمليات اجرائي

سال 1384

اين پروژه در پايان اسفندماه 1385 با 3/35 درصد پيشرفت فيزيكي به بخش خصوصي واگذار شد.

احجام اصلي                                             مقادير            واحد

 

سازه‌هاي فلزي:

8500         تن

خاكبرداري:

168600     متر مكعب

آرماتوربندي:

9433    تن

بتن‌ريزي:

72620       مترمكعب

تجهيزات ساخت داخل:

5229         تن

تجهيزات ساخت خارج:

2593         تن

سیمان زابل

گالری
  • سیمان زابل||||39||||سیمان زابل

  • سیمان زابل1||||40||||سیمان زابل

احداث صنعت

احداث صنعت در نظر دارد تا با ايجاد سازماني پويا و دانش محور، مسئوليت‌پذير، پاسخگو و با بهره‌گيري از پتانسيل منابع انساني خلاق، به شركتي پيشرو در مديريت طراحي و ساخت صنعت سيمان در صدور خدمات فني و مهندسي تبديل شده و در اين عرصه سر آمد شركت‌هاي خاورميانه و غرب آسيا به شمار آيد.