متن

پروژه كارخانه سيمان نهاوند

محل كارخانه

استان همدان كیلومتر 15 جاده نهاوند بروجرد

نوع توليد:

انواع مختلف سيمان پرتلند

ظرفيت:

3300 تن در روز

تاريخ شروع عمليات اجرائي

سال 1384

در تيرماه 1387 با 2/58 درصد پيشرفت فيزيكي به بخش خصوصي واگذار شد

احجام اصلي                                           مقادير            واحد

 

سازه‌هاي فلزي:

5663         تن

خاكبرداري:

124000     متر مكعب

آرماتوربندي:

9750    تن

بتن‌ريزي:

7000         مترمكعب

تجهيزات ساخت داخل:

4500         تن

تجهيزات ساخت خارج:

2800         تن

سیمان نهاوند

گالری
  • سیمان نهاوند1||||44||||سیمان نهاوند

  • سیمان نهاوند2||||45||||سیمان نهاوند

  • سیمان نهاوند||||43||||سیمان نهاوند

احداث صنعت

احداث صنعت در نظر دارد تا با ايجاد سازماني پويا و دانش محور، مسئوليت‌پذير، پاسخگو و با بهره‌گيري از پتانسيل منابع انساني خلاق، به شركتي پيشرو در مديريت طراحي و ساخت صنعت سيمان در صدور خدمات فني و مهندسي تبديل شده و در اين عرصه سر آمد شركت‌هاي خاورميانه و غرب آسيا به شمار آيد.